#ZELFVERTROUWEN

OPLOSSINGSGERICHT & POSITIEF

Mijn visie is dat elk kind in staat is en de kracht heeft om zelf zijn probleem op te lossen. Kinderen weten heel goed waarom zij iets doen, maar spreken dit vanuit loyaliteit niet altijd uit. Vaak is een luisterend oor in een aantal bijeenkomsten voldoende om een kind weer in zijn “kracht” te zetten en te laten bloeien.

COPINGSTIJLEN
Je kunt als kind op verschillende manieren met problemen en emoties omgaan. Je kunt wegkruipen of van je afslaan (soms letterlijk) of steeds boos zijn. Door een kleine handreiking van mij kunnen kinderen inzichten krijgen en tools leren inzetten om hiermee om te gaan.

MAATWERK
Met praktische oefeningen en activiteiten komt je kind het tot inzicht en groei. Omdat coaching maatwerk is en moet aansluiten op de beleving & ontwikkeling maak ik gebruik van diverse materialen, spellen en werkvormen zoals visualisatie en opstellingen.
Gedurende het groeiproces worden kinderen zich bewust van hun talenten, kwaliteiten en oplossend vermogen, waardoor zij al snel meer zelfvertrouwen, autonomie en keuzevrijheid ervaren.