#MINDSET

HOOGBEGAAFDHEID EN MINDSET

Het specialisme van 072BLOEI is het begeleiden van -vermoedelijk- hoogbegaafde kinderen en jongeren. Deze kinderen worden geboren met een passie voor leren en ontdekken en blinken uit in de manier van kijken naar en interpreteren van de wereld om hun heen.
Hoogbegaafdheid brengt ook extra uitdaging met zich mee; sociale aansluiting vinden, weerstand bieden aan je impulsen, efficiënte plannen maken, actief je geheugen gebruiken, je motivatie vasthouden, omgaan met tegenslag, risico op onderpresteren of effectief omgaan met emoties.

Ik werk samen met de kinderen om hun passie weer terug te krijgen en om te gaan met frustratie, uitstel gedrag, falen en omgaan met teleurstellingen. Dit doe ik volgens de methode van Carol Dweck en het vaststellen van haalbare doelen. En help ik ze de juiste MINDSET te ontwikkelen en vast te houden.

Naast het individueel coachen van kinderen begeleid ik ook ouders en scholen op het gebied van hoogbegaafdheid.